محصولات

devider
ساچمه سایز 4/5 نوک تیز صادراتیساچمه سایز 5/5 نوک تیز صادراتیساچمه سایز 5/5 نوک تیز صادراتی
ساچمه سایز 5/5 نوک تیز صادراتیساچمه سایز 5/5 نوک تیز صادراتیساچمه سایز 4/5 ساده صادراتی
ساچمه تفنگ بادی در قوطی فلزیساچمه سایز 4/5 نوک تیز صادراتیساچمه سایز 5/5 ساده صادراتی
بسته بندی ساچمه سایز 4/5 شهاببسته بندی ساچمه سایز 4/5 شهاب بسته بندی ساچمه سایز 5/5 شهاب
کارتن های 250 عددی بسته بندی ساچمه سایز 4/5 شهاب ساچمه صادراتی 4.5 تیز شهاب
ساچمه صادراتی 5.5 تیز شهاب ساچمه صادراتی 4.5 ساده شهاب
adress آدرس کارخانه : جاده ساوه.شهرک صنعتی سبلان.ساچمه سازی شهاب
adress آدرس دفتر مرکزی : شهرک صنعتی چهاردانگه
adress تلفن تماس 02155274571
mail ایمیل: info@shahabpellets.com