نمایش دادن همه 6 نتیجه

ساچمه شهاب مدل New نوک تیز 4.5

ساخت ایران برند شهاب با طراحی جدید

ساچمه کالیبر 4.5

گرین 7.9 گرین (0.512 گرم)

ساچمه نوک تیز

بسته 200 عددی

ساچمه شهاب مدل New نوک تیز 5.5

ساخت ایران برند شهاب با طراحی جدید

ساچمه کالیبر 5.5

15.89 گرین (1.03 گرم)

ساچمه نوک تیز

بسته 100 عددی

ساچمه شهاب مدل سرتخت 4.5

ساخت ایران برند شهاب

ساچمه کالیبر 4.5

گرین 7.71 گرین (0.50 گرم)

ساچمه سر تخت

بسته 200 عددی

ساچمه شهاب مدل سرتخت 5.5

ساخت ایران برند شهاب

ساچمه کالیبر 5.5

15.43 گرین (1 گرم)

ساچمه سرتخت

بسته 100 عددی

ساچمه شهاب مدل نوک تیز 5.5

ساخت ایران برند شهاب با طراحی جدید

ساچمه کالیبر 5.5

15.89 گرین (1.03 گرم)

ساچمه نوک تیز

بسته 100 عددی

ساچمه شهاب نوک تیز 4.5

ساخت ایران برند شهاب

ساچمه کالیبر 4.5

گرین 7.9 گرین (0.512 گرم)

ساچمه نوک تیز

بسته 200 عددی